کارخانه بهین گیربکس
با مدیریت جناب آقای علی ایروانی موفق به ثبت اختراع گیربکس های خورشیدی توانسته است در زمینه تولید گیربکس  های خورشیدی و گیربکس های صنعتی در تیپ های مختلف به عنوان تولید کننده درخشان سال معرفی گردد.

  • گیربکس خورشیدی
  • گیربکس صنعتی
  • تعمیر انواع گیربکس

درباره شرکت ما

ما اعتماد می سازیم
ما شرکت بزرگ بهین گیربکس هستیم

خدمات ما

پیشنهادات ما
توانمندی ما

کارخانه صنعتی
برای ساختن آرزوهای شما

رویدادها و پروژه ها

پروژه های جدید

نظرات

مشتریان ما چه می گویند؟

2434

پروژه موفق