• ۰۳۱۴۵۶۴۷۲۳۹

جداول قیمت گذاری

رایگان

$0

PERMONTH

 • فضا 10 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • نصب رایگان (?)
 • 1 تعداد ایمیل (?)
 • 1 اکانت اف‌تی‌پی
 • حفظ حریم خصوصی
پایه

$15

PERMONTH

 • فضا 30 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • نصب رایگان
 • 3 تعداد ایمیل
 • 3 اکانت اف‌تی‌پی
 • حفظ حریم خصوصی
اختصاصی

$70

PERMONTH

 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • نصب رایگان
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود اکانت اف‌تی‌پی
 • حفظ حریم خصوصی
Free

$0

PERMONTH

<ul class="pricing-list"> <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong>10 GB</strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li> <li><i class="icon-remove"></i> Setup Free <a class="boxtip" rel="tooltip" data-original-title="TEXT_TOOLTIP" href="#" >(?) </a></li> <li><i class="icon-ok"></i><strong>1 </strong> Free Email Accounts <a class="boxtip" rel="tooltip" data-original-title="TEXT_TOOLTIP" href="#" >(?) </a></li> <li><i class="icon-ok"></i><strong>1 </strong> FTP Accounts</li> <li><i class="icon-ok"></i> Half Privacy</li> </ul> &#91/plan]
Basic

$15

PERMONTH

<ul class="pricing-list"> <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong>15 GB</strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Setup Free </li> <li><i class="icon-ok"></i><strong>3 </strong> Free Email Accounts </li> <li><i class="icon-ok"></i><strong>3 </strong> FTP Accounts</li> <li><i class="icon-ok"></i> Full Privacy</li> </ul> &#91/plan] <ul class="pricing-list"> <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong>30 GB</strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Setup Free </li> <li><i class="icon-ok"></i><strong>5 </strong> Free Email Accounts </li> <li><i class="icon-ok"></i><strong>5 </strong> FTP Accounts</li> <li><i class="icon-ok"></i> Full Privacy</li> </ul> &#91/plan]
Premium

$70

PERMONTH

<ul class="pricing-list"> <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong> Unlimited GB</strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li> <li><i class="icon-ok"></i> Setup Free </li> <li><i class="icon-ok"></i><strong> Unlimited </strong> Free Email Accounts </li> <li><i class="icon-ok"></i><strong> Unlimited </strong> FTP Accounts</li> <li><i class="icon-ok"></i> Full Privacy</li> </ul> &#91/plan]
رایگان

$0

PERMONTH

 • فضا 10 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • نصب رایگان (?)
 • 1 تعداد ایمیل(?)
 • 1 اکانت اف‌تی‌پی
 • حفظ حریم خصوصی
پایه

$15

PERMONTH

 • فضا 30 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • نصب رایگان
 • 3 تعداد ایمیل
 • 3 اکانت اف‌تی‌پی
 • حفظ حریم خصوصی
اختصاصی

$70

PERMONTH

 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • نصب رایگان
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود اکانت اف‌تی‌پی
 • حفظ حریم خصوصی
PRICING_TITLE

$0

PERMONTH

TEXT_OF_PLAN
PRICING_TITLE

$15

PERMONTH

TEXT_OF_PLAN
PRICING_TITLE

$30

PERMONTH

TEXT_OF_PLAN
Free

$0

PERMONTH

 • Disk Space 10 GB
 • پهنای باند Unlimited
 • نصب رایگان (?)
 • 1 تعداد ایمیل (?)
 • 1 اکانت اف‌تی‌پی
 • حفظ حریم خصوصی
Basic

$15

PERMONTH

 • فضا30 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • نصب رایگان
 • 3 تعداد ایمیل
 • 3 اکانت اف‌تی‌پی
 • حفظ حریم خصوصی
Premium

$70

PERMONTH

 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • نصب رایگان
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود اکانت اف‌تی‌پی
 • حفظ حریم خصوصی
PRICING_TITLE

$0

PERMONTH

TEXT_OF_PLAN
...
رایگان

$0

PERMONTH

 • فضا 10 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • نصب رایگان (?)
 • 1 تعداد ایمیل (?)
 • 1 اکانت اف‌تی‌پی
 • حفظ حریم خصوصی
پایه

$15

PERMONTH

 • فضا30 GB
 • پهنای باند نامحدود
 • نصب رایگان
 • 3 تعداد ایمیل
 • 3 اکانت اف‌تی‌پی
 • حفظ حریم خصوصی
اختصاصی

$70

PERMONTH

 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • نصب رایگان
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود اکانت اف‌تی‌پی
 • حفظ حریم خصوصی
PRICING_TITLE

$0

PERMONTH

TEXT_OF_PLAN
...
 • ایران ، شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان، کار افرینان ۱۲،پلاک ۸
 • ۰۹۱۳۳۰۰۱۷۸۱
 • ۰۳۱۴۵۶۴۷۲۳۹
 • Info[@]Behingearbox.com

نمونه کارهای بهین

آمار بازدید

556050
امروز:امروز:67
دیروز:دیروز:44
این هفته:این هفته:67
این ماه:این ماه:111
آمار کل:آمار کل:556050
بالا