• ۰۳۱۴۵۶۴۷۲۳۹

نقشه گوگل

[googleMaps addr="4 Yawkey Way~Boston, MA 02215" addoverview=0 label="GOOLE_MAP_LABEL" width=100% height=400 ]

متن نمونه نقشه

این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید .

این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید .

این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید .

[googleMaps addr="4 Yawkey Way~Boston, MA 02215" addoverview=0 label="GOOLE_MAP_LABEL" width=100% height=400 align="left" ]

متن نمونه نقشه

این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید .

این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید .

این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید . این یک متن نمونه برای نموایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید با مراجعه به کنترل پنل جوملای قالب این متن را ویرایش یا حذف نمایید .

[googleMaps addr="4 Yawkey Way~Boston, MA 02215" addoverview=0 label="GOOLE_MAP_LABEL" width=100% height=400 align="right" ]

متن نمونه نقشه

 • Lat: گزینه های سفارشی سازی
 • Long: طول جغرافیایی محل برای نمایش بر روی نقشه (یک جایگزین برای ارائه آدرس)
 • Zoom: سطح زوم اولیه از نقشه
 • Width: عرض نقشه جاسازی
 • Height:ارتفاع نقشه جاسازی
 • Options: گزینه های نقشه گوگل.
 • Control: کنترل اضافی متصل به نقشه..
 • Maptype: نوع نقشه می خواهید برای نمایش (نقشه راه، ماهواره، ترکیبی و یا زمین).
 • Lang:زبان از نقشه
 • Marker: آیا شما می خواهید برای نشان دادن نشانگر قرمز نشان دادن محل مشخص شده توسط آدرس یا ویژگی های جغرافیایی / عرض جغرافیایی است.
 • Addoverview: آیا برای نشان دادن کنترل نقشه نمای کلی (فلش در گوشه پایین سمت راست که گسترش می یابد، برای نشان دادن منطقه در حال حاضر مشاهده شود).
 • Addscale: آیا برای نشان دادن کنترل در مقیاس (مارک که به شما می گوید فاصله نشان داده شده در نقشه).
 • Streetview: نمای خیابان پانوراما برای نمایش زمانی که نمای خیابان آدمک است بر روی نقشهی کاهش یافته است. اگر هیچ چشم انداز مشخص شده است، به طور پیش فرض نمای خیابان پانوراما خواهد شد در DIV نقشه نمایش داده زمانی که آدمک کاهش یافته است.
 • Kml: یک لایه اضافه می کند KML نشانه گذاری جغرافیایی به نقشه از یک فایل KML، KMZ یا ژئو RSS است که بر روی وب سرور قابل دسترسی برای عموم برگزار می شود.KML شی داده ویژگی برای هر یک از ویژگی های ارائه شده زمانی که کلیک.
 • Description: رشته توصیف محل ترجمه شده است.
 • Label: این برچسب برای نشانگر که نشان می دهد آدرس تعیین شده خود را است.
 • Addr:شما می توانید یک نقشه گوگل با استفاده از آدرس خود را و یا یک جفت طول / عرض جغرافیایی نداشته.
 • ایران ، شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان، کار افرینان ۱۲،پلاک ۸
 • ۰۹۱۳۳۰۰۱۷۸۱
 • ۰۳۱۴۵۶۴۷۲۳۹
 • Info[@]Behingearbox.com

نمونه کارهای بهین

آمار بازدید

556044
امروز:امروز:61
دیروز:دیروز:44
این هفته:این هفته:61
این ماه:این ماه:105
آمار کل:آمار کل:556044
بالا